Nowości

 
Zajmujemy się :

 • kompleksową obsługą w zakresie księgowym / wszystkie rodzaje ewidencji/
 • obsługą firm w zakresie kadrowym
 • obsługą finansową
 • obsługą podmiotów w trakcie restrukturyzacji bądź likwidacji
 • realizacją zadań z zakresu służby BHP
 • doradztwem finansowym i inwestycyjnym
 • audytem i controlingiem
 • procesami wspomagającymi w zarządzaniu
 • pośrednictwem i mediacją w biznesie
 • pośrednictwem i obrotem wierzytelnościami
 • pośrednictwem w zakresie obrotu prawami majątkowymi